Sponzori

Sponzori v r. 2015

Štefan Zeleňák, Zvolen

Sponzori v r. 2013

Beňovská Alžbeta, Terany
Pavlendová Emília, Krupina
Firma KIMBERLY-CLARK, s.r.o., Praha

Sponzori v r. 2012

Pharm. Dr. Zsolt Gyerpal Krupina
Firma KIMBERLY-CLARK, s.r.o., Praha
Izabela Štutiková, Demandice

Sponzori v r. 2011

Firma KIMBERLY-CLARK, s. r. o., Praha
Michal Čurma, Terany
Whirpool Poprad
AGENTOM ALFA Praha

Sponzori v r. 2010

Ing. Jozef Pavúk, Zvolen
Ing. Dušan Muňko, Bratislava

Sponzorský účet SK58 8180 0000 0070 0039 6887
Všetkým našim sponzorom úprimne ďakujeme.