Piatok 26.augusta 2016
meniny má Samuel

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany

Main menu: Home | Podmienky prijatia | Úhrady za služby | Akcie a podujatia | Naše výrobky História Sponzori Kontakty Admin

sample header image

Úvod

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, zriadené ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a starým občanom formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je 66 miest, z toho je 26 miest pre zariadenie pre seniorov a 40 miest pre domov sociálnych služieb.

sample content image
sample content image

Zariadenie pozostáva z dvoch samostatných budov. V jednej budove sa nachádzajú kancelárie riaditeľa, ekonomického úseku a práčovňa, v druhej budove sú ubytovaní klienti. Táto budova je jednopodlažná, v r. 2008 bola vybavená osobným výťahom pre klientov.

sample content image
sample content image

Izby sú jedno a dvojlôžkové s balkónom, v r. 2008 – 2010 bol v nich kompletne vymenený nábytok. V r. 2008 boli na celej budove vymenené aj okná, vybudovali sa spoločenské miestnosti, menila sa podlahová krytina na chodbách. V tomto istom období sa postupne opravovali aj kúpeľne, dnes sú už všetky kompletne upravené pre potreby klientov.

sample content image
sample content image

Strava je zabezpečovaná prípravou jedla vo vlastnej kuchyni, ktorá bola tiež v r. 2008 kompletne zrekonštruovaná a vybavená novými varnými zariadeniami.

V máji 2010 bol v areáli sponzorsky vybudovaný altánok, pri ňom ohnisko s lavičkami a vysadená skalka.

Na skvalitňovaní života klientov sa podieľa 33 zamestnancov. Zamestnanci sú zaradení do troch úsekov:

  • úsek riaditeľa: 2 zamestnanci
  • úsek prevádzkový: 12 zamestnancov
  • úsek sociálno-zdravotný: 19 zamestnancov

V máji 2009 bol v našom zariadení zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je každoročne preverovaný a je zameraný na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb.

sample content image