Zariadenie sociálnych služieb Hont je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja,  zriadený ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Naša činnosť je zameraná na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a  starým občanom celoročnou formou pobytu. Kapacitu máme 66 miest, z toho je 40 miest pre zariadenie pre seniorov a 26 miest pre domov sociálnych služieb.

Zariadenie pozostáva z dvoch samostatných budov. V jednej  budove sa nachádzajú kancelárie riaditeľa, ekonomického úseku a práčovňa,  v druhej budove sú ubytovaní klienti. Táto budova je jednopodlažná, v r. 2008 bola vybavená osobným výťahom pre klientov.

Izby sú jedno a dvojlôžkové s balkónom, v r. 2008 – 2010 bol v nich kompletne vymenený nábytok. V r. 2008 boli na celej budove vymenené aj okná, vybudovali sa spoločenské miestnosti, menila sa podlahová krytina na chodbách. V tomto istom období sa postupne opravovali aj  kúpeľne, dnes sú už všetky kompletne upravené pre potreby našich klientov.

Stravu zabezpečujeme prípravou jedla vo vlastnej kuchyni, ktorá bola tiež v r. 2008 kompletne zrekonštruovaná a vybavená novými varnými zariadeniami.  V máji 2010 nám v areáli vyrástol altánok, ktorý sme dostali sponzorsky a v jeho okolí sme si svojpomocne vybudovali skalku a ohnisko.

Na skvalitňovaní života našich klientov sa podieľa 35 zamestnancov. Zamestnanci sú zaradení do troch úsekov:

– úsek riaditeľa                –    2 zamestnanci

– úsek prevádzkový           –  13 zamestnancov

– úsek sociálno-zdravotný  – 20 zamestnancov

V máji 2009 bol v našom zariadení zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je každoročne preverovaný a je zameraný na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb.