O nás

Zariadenie sociálnych služieb Hont je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, zriadené ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a starým občanom formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je 66 miest, z toho je 26 miest pre zariadenie pre seniorov a 40 miest pre domov sociálnych služieb.

Obslužné činnosti Odborné činnosti Ďalšie činnosti Poradovník do DD a DDSZariadenie pozostáva z dvoch samostatných budov. V jednej budove sa nachádzajú kancelárie riaditeľa, ekonomického úseku a práčovňa, v druhej budove sú ubytovaní klienti. Táto budova je jednopodlažná, v r. 2008 bola vybavená osobným výťahom pre klientov.Izby sú jedno a dvojlôžkové s balkónom, v r. 2008 – 2010 bol v nich kompletne vymenený nábytok. V r. 2008 boli na celej budove vymenené aj okná, vybudovali sa spoločenské miestnosti, menila sa podlahová krytina na chodbách. V tomto istom období sa postupne opravovali aj kúpeľne, dnes sú už všetky kompletne upravené pre potreby klientov. V r. 2016 prešla kompletnou rekonštrukciou aj vonkajšia fasáda budovy a balkóny.Strava je zabezpečovaná prípravou jedla vo vlastnej kuchyni, ktorá bola tiež v r. 2008 kompletne zrekonštruovaná a vybavená novými varnými zariadeniami.

V máji 2010 bol v areáli sponzorsky vybudovaný altánok, pri ňom ohnisko s lavičkami a vysadená skalka.

Na skvalitňovaní života klientov sa podieľa 33 zamestnancov. Zamestnanci sú zaradení do troch úsekov:

  • úsek riaditeľa: 2 zamestnanci
  • úsek prevádzkový: 12 zamestnancov
  • úsek sociálno-zdravotný: 19 zamestnancov

V máji 2009 bol v našom zariadení zavedený systém manažérstva kvality, ktorý je každoročne preverovaný a je zameraný na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb.