Kontakt

Riaditeľ: MVDr. Pavel Poliak
Zástupkyňa riaditeľa: Alena Foltánová
Vedúca prevádzkového úseku: Ing. Dagmar Kocková
Vedúci sociálno – zdravotného úseku: Mgr. René Moravčík
Hlavná sestra: Bc. Anna Valentínová
Sociálne pracovníčky: Katarína Jankovičová, Renáta Rondová

Telefón:

Ústredňa: 045/ 55 80 105
Riaditeľ: 045/ 55 83 760 | 0911 530 140
Ekonomický úsek: 045/ 55 83 731
Fax: 045/ 55 83 731
E-mail: ddadssterany@gmail.com

Kde nás nájdete:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Terany č. 1, 962 68, Terany