Kontakt

Riaditeľ: Mgr. René Moravčík
Zástupkyňa riaditeľa: Alena Foltánová
Vedúca prevádzkového úseku: Helena Vankovicová
Vedúci sociálno – zdravotného úseku: Mgr. Mariana Hudecová
Zdravotná sestra: Janette Nagyová
Sociálne pracovníčky: Katarína Jankovičová,Renáta Rondová

Telefón:

Ústredňa: 045/ 55 80 105
Riaditeľ: 045/ 55 83 760 | 0911 530 140
Ekonomický úsek: 045/ 55 83 731
Fax: 045/ 55 83 731
E-mail: ddadssterany@gmail.com

Odkaz na BBSK: https://www.bbsk.sk/

Kde nás nájdete:

Zariadenie sociálnych služieb Hont
Terany č. 1, 962 68, Terany