História

Činnosť domova dôchodcov bola zahájená 1.8.1966, kedy bol v starom kaštieli zriadený domov dôchodcov s kapacitou 50 miest. Neskôr v r. 1977 bol odovzdaný do užívania ďalší pavilón s kapacitou 54 lôžok, ktorý bol riešený ako prístavba k pôvodnej budove a celková kapacita zariadenia sa tým upravila na 100 miest.V r. 1992 bola budova kaštieľa v rámci reštitúcie vrátená pôvodnému majiteľovi, s ktorým bola podpísaná nájomná zmluva na dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa klienti museli z kaštieľa vysťahovať, preto sa po menších stavebných úpravách novej budovy a vytvorení ďalších izieb znížila kapacita na 66 miest, z toho bolo 50 pre domov dôchodcov a 16 pre domov sociálnych služieb.Neskôr sa od 1.1.2005 kapacita upravila na 75 miest, z toho 50 pre domov dôchodcov a 25 pre domov sociálnych služieb a od 14.3.2007 na 62 miest a to 42 miest pre domov dôchodcov a 20 pre domov soc. služieb. Od 1.5.2008 bola Banskobystrickým samosprávnych krajom schválená nová kapacita 66 miest, kde 42 miest bolo pre domov dôchodcov s celoročným pobytom, 2 miesta pre domov dôchodcov s týždenným a 2 s denným pobytom a 20 miest pre domov sociálnych služieb.K ďalšej zmene kapacity došlo od 1.6.2009, kedy bolo stanovené 66 miest a to 30 miest pre zariadenie pre seniorov, 32 miest pre domov sociálnych služieb s celoročným pobytom, 2 miesta s týždenným pobytom a 2 miesta s denným pobytom.

Keďže o dennú a týždennú formu pobytu bol nízky záujem, pristúpili sme s účinnosťou od 1.7.2010 k stanoveniu novej kapacity – 66 miest pre celoročnú formu pobytu, z toho 26 miest pre zariadenie pre seniorov a 40 miest pre domov sociálnych služieb.

Od 1.12.2013 bola kapacita upravená na 50 miest pre domov sociálnych služieb a 26 miest pre zariadenie pre seniorov a od 1.7.2015 opäť na 40 miest pre domov sociálnych služieb a 26 pre zariadenie pre seniorov.  Aktuálna kapacita zariadenia od 1.1.2019 je 26 miest pre domov sociálnych služieb a 40 miest pre zariadenie pre seniorov.